Llibre Métodos pedagógicos activos y globalizadores Conceptualización y propuestas de aplicación
COL·LECIONS: Graó Educación
EAN: 978-84-9980-676-1
AUTORS
Martí Puig, Manuel / Gil Gómez, Jesús / Chiva Bartoll, Óscar / Corbatón Martínez, Raquel / Zorrilla Silvestre, Lorena / Serret Segura, Andreu / Salvador García, Celina / Ruiz Madrid, Noelia / Capella Peris, Carlos / Maravé Vivas, María / Llopis Nebot, María Ángeles / Balaguer Rodríguez, Patrícia
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
S/ 93.00
S/ 50.08

Conceptualización y propuestas de aplicación

Resum del llibre

Es presenten diferents mètodes pedagògics actius, participatius i globalitzadors susceptibles d’aplicació en els diferents nivells educatius: flipped classroom, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, aprenentatge-servei, gamificació, històries de vida (enteses com a mètode pedagògic) i aprenentatge per projectes.

Tots els capítols compten amb una breu fonamentació teòrica, una guia dels diferents passos a seguir per aplicar-los, una exemplificació basada en una experiència real (que mostrarà les seves fortaleses i limitacions principals) i les condicions més rellevants per adaptar el mètode explicat a cada context particular.


Llibre disponible per capítols
INDICE