Carretero Torres, Reyes

Carretero Torres, Reyes

Es doctora en psicología. Ha sido miembro del EAP y ì actualmente es profesora del Departamento de Psicología ì de la Universidad de Girona. Es directora del Máster ì Universitario en Educación en la Diversidad y participa ì como miembro del grupo de investigación reconocido SINTE ì (Seminari Interuniversitari d'Investigació en Estratègies ì d'aprenentatge) que coordina el Dr. Carles Monereo. ì Realiza formación y asesoramiento en centros sobre ì metodologías y competencias básicas. Tiene diversas ì publicaciones sobre asesoramiento psicopedagógico y sobre ì competencias básicas.

La competència d'aprendre a aprendre

Carretero Torres, Reyes

Sinopsis de La competència d'aprendre a aprendre
Proposta de desplegament curricular a primària i secundària

Que els alumnes siguin autònoms, independents i amb capacitat per autoregular el seu aprenentatge ha estat una de les finalitats més valorades i perseguides per tots els sistemes educatius. Per això, podem dir que la competència d'aprendre a aprendre ocupa un lloc destacat entre les vuit competències bàsiques proposades per la LOE. Aquest llibre articula i concreta com es pot introduir l'ensenyament de la competència en el treball que es desenvolupa en els centres educatius, fent una proposta per orientar els professionals de l'educació, tant de l'etapa de primària com de secundària, sobre com poden treballar per tal que els seus alumnes adquireixin progressivament més autonomia i competència a l'hora d'aprendre.

PUBLICACIONES DE Carretero Torres, Reyes