Manresa Potrony, Mireia

Manresa Potrony, Mireia

Profesora de secundaria y de didáctica de la lengua y de la literatura en la UAB. Su investigación se ha centrado en los hábitos lectores de los adolescentes y en la programación de las lecturas escolares.

Llengua Catalana i Literatura.

Manresa Potrony, Mireia

Sinopsis de Llengua Catalana i Literatura.
Investigació, innovació i bones pràctiques

Aquest volum vol ser una ajuda per a la pràctica a l’aula; ofereix algunes pistes, alguns exemples, alguns recursos que ajudin a dur a terme l’activitat docent i que serveixin de base a la reflexió sobre les formes d’ensenyar i aprendre Llengua i Literatura, entenent que les propostes pràctiques son sempre incitacions a l’acció i a la reflexió inherent i necessària a qualsevol pràctica d’ensenyament. Els dos primers capítols tracten del pràcticum i proposen vies per a la reflexió sobre la pròpia pràctica. En els capítols següents es mostren alguns exemples concrets de seqüències d’ensenyament sobre aspectes rellevants en nivells de secundària: el resum, l’exposició oral lligada al treball d’indagació fet pels alumnes, la composició escrita, la sintaxi de l’oració i la relació entre cinema i literatura. Dos capítols ofereixen punts de vista per reflexionar sobre les lectures i sobre com abordar la correcció dels textos. Finalment, s’hi recull un ampli ventall de seqüències didàctiques de Llengua i de Literatura.

PUBLICACIONES DE Manresa Potrony, Mireia