Artículo Al CEIP El Viver hem aconseguit que la formació formi part de la vida del centre.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article és el resum del que hem fet per millorar les competències matemàtiques del nostre alumnat a partir d'un procés de formació. Hem constatat, per tant, la importància i la necessitat de formar-nos. Continuar aprenent ens fa estar actius, ens fa adonar de tendències noves i ens ajuda a descobrir que mai no ho acabem de saber tot. En les línies que segueixen, expliquem de quina manera la formació que hem rebut ha revertit a les aules i com s'ha aconseguit que acabi formant part de la vida del centre.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 6.51
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL