Artículo Aprendre i ensenyar en una escola rural portuguesa Testimonis del diari d'una mestra
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, s’hi pretén donar a conèixer i comentar certs components del procés d’ensenyament-aprenentatge en una escola rural portuguesa a partir del testimoni d’una professora. Entre altres factors, s’hi analitzen certes «pràctiques», com ara l’ensenyament multinivell, la interdisciplinarietat, l’aprenentatge cooperatiu i l’ensenyament recíproc, la utilització de l’entorn, la vinculació amb la comunitat, la relació propera entre l’ensenyant i l’aprenent i el treball de projecte.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 6,52
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
RETALLS
FÒRUM
RETRAT
A FONS: Multinivell a l'escola rural
REFLEXIÓ
EN LA PRÀCTICA
FINESTRA OBERTA. ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
TEMA DEL CURS: Qualitat del professorat i qualitat educativa
FLAIX
IDEES
TIC-TAC
VIURE LA LECTURA
GESTIÓ
GUIX DOS
CUIDA'T
RECULL
AMB TOTS ELS SENTITS
HUMOR