Artículo Científics a l'educació infantil?
RESUMEN ARTíCULO

Generalment, pensem que la física i el laboratori són una activitat i un espai reservats per a l'alumnat de cursos superiors. En aquest article, pretenem animar a experimentar a l'educació infantil i oferir recursos per gaudir de la pràctica de la ciència. Per pocs diners i amb pocs recursos, ens podem aproximar a la física i crear estima cap a la ciència, alhora que passem una estona agradable i n'aprenem considerablement.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 12,45