Artículo Construint coneixement de forma compartida
RESUMEN ARTíCULO

Entre el professorat, es parla habitualment de la necessitat de coordinar-se, de prendre acords de forma. Quan parlem de treball en equip, ens referim a un procés força complex en el qual entren en joc moltes opinions i moltes maneres de veure les coses. La nostra aportació pretén descriure i analitzar estratègies que donin als docents i a les docents bases per avançar de forma realment compartida.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 11,58
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Educació lenta.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Les competències a la pràctica educativa
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GUIX DOS
RECULL