Artículo De pensar narrativament a narrar pensativament.
RESUMEN ARTíCULO

Distingim tres accepcions del terme narració: com a manera de conèixer, com a manera de dir i com a gènere literari. Un cop analitzades algunes de les característiques del mode narratiu en aquestes tres accepcions, ressaltem la necessitat d'incloure l'interlocutor en el nostre discurs si volem que aquest construeixi una trama determinada. Concloem que no hi ha una seqüència evolutiva en les tres accepcions i que la caracterització del mode narratiu està influenciada per la narració com a gènere literari. Finalment, ens qüestionem sobre els possibles motius del renovat interès per la narració i suggerim que, malgrat que la narrativització és una tendència gairebé inevitable per entendre i explicar la nostra experiència, de vegades, és una opció deliberada per entendre més bé qualsevol domini de coneixement.

AUTORES
Tolchinsky Brenman, Liliana


FORMATOS DISPONIBLES
S/ 9,13
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La narració
OPINIÓ
Intercanvi
Informacions
RESSENYES