Capítulo Desenvolupant la mirada investigadora a l'aula. La pràctica reflexiva: eina per al desenvolupament professional com a docent
RESUMEN CAPíTULO

Quina és la millor manera de formar-se com a docent? Quins són els elements clau per desenvolupar la capacitat de reflexionar críticament sobre la pròpia pràctica? Com podem ajudar a desenvolupar la mirada investigadora cap a l’aula? Partint d’aquests interrogants, en aquest capítol s’ofereix un model sistematitzat de reflexió sobre la pràctica docent, anomenat cicle reflexiu, que també integra instruments orals i escrits. En plantejar aquest model com a cíclic i en espiral, es va més enllà del període de pràcticum, que es presenta com a instrument de reflexió al llarg de la vida professional dels ensenyants. FORMATOS DISPONIBLES
S/ 19,27
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
Aquest volum vol ser una ajuda per a la pràctica a l’aula; ofereix algunes pistes, alguns exemples, alguns recursos que ajudin a dur a terme l’activitat docent i que serveixin de base a la reflexió sobre les formes d’ensenyar i aprendre Llengua i Literatura, entenent que les propostes pràctiques son sempre incitacions a l’acció i a la reflexió inherent i necessària a qualsevol pràctica d’ensenyament. Els dos primers capítols tracten del pràcticum i proposen vies per a la reflexió sobre la pròpia pràctica. En els capítols següents es mostren alguns exemples concrets de seqüències d’ensenyament sobre aspectes rellevants en nivells de secundària: el resum, l’exposició oral lligada al treball d’indagació fet pels alumnes, la composició escrita, la sintaxi de l’oració i la relació entre cinema i literatura. Dos capítols ofereixen punts de vista per reflexionar sobre les lectures i sobre com abordar la correcció dels textos. Finalment, s’hi recull un ampli ventall de seqüències didàctiques de Llengua i de Literatura.

Libro disponible por capitulos
INDICE