Artículo Dialogar per aprendre.
RESUMEN ARTíCULO

El llenguatge és molt més que expressió i comunicació. La presa en consideració d'una sèrie de treballs, que de ben segur podríem anomenar ½clàssics+, com els de Bakhtine, Vigotski, Bronckart o Bruner, entre d'altres, ha estat decisiva perquè la conversa s'interpreti com un element indispensable i constitutiu de l'aprenentatge, i, d'una manera especial, de l'aprenentatge en contextos escolars. Així, tant les recerques actuals de diferents àmbits educatius com les propostes innovadores d'ensenyament consideren que la conversa és un factor clau en el procés d'aprenentatge escolar.

AUTORES
Vilà Santasusana, Montserrat / Ribas Seix, Teresa


FORMATOS DISPONIBLES
S/ 8,72