Artículo Educació infantil i drets de la infància.
RESUMEN ARTíCULO

Un dels resultats del segle xx, al qual la feminista i educadora sueca Ellen Key el 1900 ja va pronosticar com el ½segle dels infants+, és que, com a fruit de les investigacions que sobre la infància es van realitzar en gairebé tots els àmbits del saber, el món de l'educació infantil va patir una radical reconceptualització. Com a conseqüència dels nous descobriments sobre el desenvolupament i l'educació de les nenes i els nens de menys de sis anys, les necessitats de la infància i els seus drets passen a ser el centre d'atenció i a constituir les línies de força per a l'argumentació i la justificació de l'educació infantil.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 11,56
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
I TU QUÈ EN PENSES?
PARLEM DE...
REFLEXIÓ
IDEES
FINESTRA OBERTA
EL DIA A DIA
MISCEL·LÀNIA
HUMOR