Artículo El llenguatge en la vida de l'aula.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article ens parla de la importància del llenguatge com a instrument per participar activament en l'aprenentatge i la vida social. Al mateix temps, també proposa analitzar i reflexionar sobre l'ús de la conversa, a fi que els infants esdevinguin més eficaços i competents en les diferents situacions comunicatives.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 6.34
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GUIX DOS
RECULL