Artículo Els deures escolars: tradició o necessitat?
RESUMEN ARTíCULO

Què entenem per deures escolars? Cal fer-ne? Amb quines finalitats assignem els deures a l’escola? En quin moment és més idoni assignar-ne? Des d’un enfocament competencial de l’aprenentatge, com haurien de ser els deures escolars? És qüestió de plantejar-nos «deures sí» o «deures no»? Si consensuem suprimir els deures a l’escola, vol dir que estem innovant? Què passa si canviem la denominació «deures» per «tasques»? En aquest article es posen sobre la taula aquestes qüestions amb el repte de reflexionar sobre què entenem per deures escolars en la societat actual i com els podem gestionar i organitzar als centres educatius, tenint en compte el moviment de reflexió pedagògica que estem vivint al nostre país.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 12,45
COLECCIONES: Revista Forum

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIO
ENTREVISTA