Libro Enfocament globalitzador i pensament complex Una resposta per a la comprensió i intervenció en la realitat
COLECCIONES: Biblioteca de Guix
EAN: 84-7827-208-9
AUTORES
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
-5% S/ 121.94
S/ 115.83
-5% S/ 66.05
S/ 62.74
Resumen del libro
Segons l'autor, les decisions sobre organització de continguts i sobre metodologia didàctica són estrictament decisions sobre mitjans per a aconseguir unes finalitats: formar a ciutadans i ciutadanes perquè siguin capaces d'intervenir en la realitat i modificar-la des d'una perspectiva democràtica; ciutadans i ciutadanes amb estratègies i actituds que els permetin afrontar problemes i trobar-los solució.
L'adopció de l'enfocament globalitzador facilita que els esforços que s'intervenen al llarg de l'escolaritat s'orientin cap a aquesta direcció. Això implica comprendre i intervenir en una realitat que és complexa i que exigeix inexcusablement disposar d'un pensament complex. No és, doncs, una moda o un acte de fe, sinó un instrument útil perquè la pràctica educativa arribi a ser un veritable context d'aprenentatge i socialització per als nois i les noies.