Libro Enfocament globalitzador i pensament complex Una resposta per a la comprensió i intervenció en la realitat


FORMATOS DISPONIBLES
S/ 126,00
S/ 119,70
S/ 68,06
S/ 64,66
Resumen del libro
Segons l'autor, les decisions sobre organització de continguts i sobre metodologia didàctica són estrictament decisions sobre mitjans per a aconseguir unes finalitats: formar a ciutadans i ciutadanes perquè siguin capaces d'intervenir en la realitat i modificar-la des d'una perspectiva democràtica; ciutadans i ciutadanes amb estratègies i actituds que els permetin afrontar problemes i trobar-los solució.
L'adopció de l'enfocament globalitzador facilita que els esforços que s'esmercen al llarg de l'escolaritat s'orientin cap a aquesta direcció. Això implica comprendre i intervenir en una realitat que és complexa i que exigeix inexcusablement disposar d'un pensament complex. No és, doncs, una moda o un acte de fe, sinó un instrument útil perquè la pràctica educativa arribi a ser un veritable context d'aprenentatge i de socialització per als nois i les noies.