Artículo Escola, comunitat i xarxa en el medi rural
RESUMEN ARTíCULO

L’article parteix de la importància de les relacions entre educació (escola), comunitat i territori. Després d’una aproximació conceptual, es presenten breument dues experiències. La primera està centrada en el poble d’Avinyó i la construcció d’un projecte educatiu de territori en el marc del municipi. En la segona experiència s’analitza el procés d’elaboració d’un pla educatiu territorial per a la comarca del Berguedà. La reflexió sobre el procés de construcció i desplegament dels dos projectes remet a cinc idees-guia per dissenyar polítiques educatives pensades des del i per al territori i la comunitat.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 11,56