Artículo Escola-família. Cultura compartida
RESUMEN ARTíCULO

Tractant de comunicació i relació entre família i escola, busquem la manera de crear ponts i formes organitzatives per tal d’afavorir l’educació dels fills alumnes. Escola i família tenen en comú l’acció educadora dels nostres alumnes, dels nostres fills. La perspectiva de la revista Fòrum és l’organització i gestió, organització i gestió d’allò que coneixem i que queda ben identificat per tots. És per això que amb aquesta contribució es tracta de comprendre quin és el sentit del currículum escolar i quin és el destí de la família.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 11,58
COLECCIONES: Revista Forum

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIO
ENTREVISTA