Artículo Fer escriptors a l'escola. Una experiència d'escriptura davant dels alumnes.
RESUMEN ARTíCULO

La proposta de fer d'escriptors a l'escola es fonamenta en la complexitat deis processes de composició escrita i en els models d'intervenció didàctica que es desprenen de la concepció constructivista de l’aprenentatge. A l'article es fa una síntesi de l’estudi realitzat amb nens i nenes de nou anys i s'aprofundeix en el model de l’ensenyant-escriptor: què pensen els nens i les nenes de com escriuen les persones adultes, com mostra l'ensenyant el seu pensament mentre escriu davant de l'alumnat i com incideix aquest fet en els petits escriptors i escriptores.

AUTORES
Carceller Montaner, Pilar


FORMATOS DISPONIBLES