ABIERTO   LEER
Artículo Implicacions de l'EES en la formació inicial del professorat.
RESUMEN ARTíCULO

La implantació dels nous títols de grau d'Infantil i de grau de Primària és quelcom més que un canvi de pla d'estudis. Per formar els mestres i les mestres del segle XXI, cal instaurar un procés obert i constant de crítica reflexiva. Només així les facultats de Formació del Professorat, Educació i/o Ciències de l'Educació seran capaces de transformar les dinàmiques i els processos que ens permetran adaptar-nos a la societat de la informació i del coneixement. Aquest article d'opinió és un primer pas per identificar les fortaleses i els obstacles que cal superar per aconseguir-ho.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Les competències a la pràctica educativa
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GUIX DOS
RECULL