ABIERTO   LEER
Artículo Interrogants i reflexions entorn de la Llei de qualitat.
RESUMEN ARTíCULO

El proppassat dia 11 de març, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports va presentar les bases de la Llei de qualitat, a partir de les quals s'ha elaborat l'actual avantprojecte de la Llei orgànica de qualitat de l'educació, remès el 10 de maig pel Consell de Ministres al Consell Escolar. Tots dos documents, el de bases i l'articulat, han estat acollits amb esperança per algunes persones, amb decepció per unes altres i amb excepticisme per la majoria.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: 1977-2002. Fa vint-i-cinc anys. 25 anys de Guix
TEMA DEL CURS: 25 anys de Guix. Història de l'educació
GUIX DOS
RECULL