Artículo La formació permanent del professorat des de la pràctica reflexiva.
RESUMEN ARTíCULO

La finalitat de tota intervenció formativa en el professorat és, sens dubte, la incidència que en sobrevé en els processos que se segueixen a les aules per tal dæaugmentar læeficàcia de læacció docent en læaprenentatge dels alumnes. Les darreres aportacions de la recerca dins de læàmbit dels processos formatius del professorat advoquen, però, per un canvi o per un replantejament dels models de formació actuals. Això rau en la constatació que la ½bona formació+ sembla que és aquella que ajuda els docents a establir un vincle clar i directe amb les experiències pròpies tot fomentant læanàlisi crítica, tant de les pròpies representacions i maneres de fer, com dels coneixements que provenen de les diferents disciplines teòriques. En el nostre article, pretenem aprofundir en una modalitat de formació de base socioconstructivista que té com a objectiu fomentar, en el docent i la docent, processos de conscienciació i de reflexió sobre la seva pròpia pràctica a læaula, no únicament per tal de millorar-la, sinó també per fonamentar-la més.

AUTORES
Esteve Ruescas, Olga / Carandell Gottschewsky, Zinka


FORMATOS DISPONIBLES
S/ 8,72