Artículo La llengua, eina del mestre. Les competències lingüístiques en els nous títols de grau.
RESUMEN ARTíCULO

L'objecte de l'article és analitzar el pes que el coneixement de la llengua i el domini de les habilitats lingüístiques tenen en el perfil professional dels mestres, detectar les necessitats de formació que se'n deriven i veure com els nous títols de grau de mestre poden contribuir a donar-hi sortida. Després de fer un breu repàs al model actual de formació inicial, la reflexió se centra en els efectes que els plantejaments derivats de læEspai Europeu dæEducació Superior tenen sobre læorganització dels ensenyaments universitaris. El fet dæenfocar el currículum com un projecte formatiu global al servei de læadquisició de competències, obre noves perspectives als aprenentatges lingüístics, que esdevenen un eix de transversalitat de les titulacions.

AUTORES
Sayós Santigosa, Rosa


FORMATOS DISPONIBLES
S/ 19,27