Libro La llengua oral a l'escola 10 experiències didàctiques


FORMATOS DISPONIBLES
S/ 104,56
S/ 99,33
S/ 56,48
S/ 53,66
Resumen del libro
Les qüestions bàsiques de l'ensenyament de la llengua oral. Ofereix un marc teòric que dóna sentit als objectius i als continguts, i deu experiències d'aula vitals i diverses, que incideixen en el currículum perquè tracten sobre què, quan i com ensenyar i com avaluar les activitats.