Artículo L´educació literària en els llibres de text de secundària
RESUMEN ARTíCULO

El propòsit d’aquest article és presentar els resultats d’una anàlisi comparativa sobre com els llibres de text de primer d’ESO treballen els textos literaris. Elsresultats obtinguts han permès constatar que l’espai que es destina a la literatura és escàs, confirmar el predomini del gènere narratiu i evidenciar l’escassa presència de textos literaris escrits per dones.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 20,75
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Del llibre de text als entorns multimèdia
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions