Capítulo L'ensenyament de la literatura
RESUMEN CAPíTULO

Aquest capítol aborda el tema de la lectura de textos literaris. Identifica en primer lloc quins són els objectius en els nivells de secundària obligatòria i postobligatòria, defensant la necessitat de saber «on són els alumnes» per fer una selecció i organització pertinent dels dispositius didàctics per a una programació adequada de centre i d’aula. Les línies d’actuació queden ben delimitades en els diversos apartats: poblar els alumnes de textos, dissenyar bons dispositius didàctics, coordinar les activitats i modular-les per mitjà dels plans lectors dels centres. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 24,89
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
Aquest volum pretén contribuir a la fonamentació de la didàctica de la Llengua i la Literatura com un saber sobre les pràctiques d’ensenyament d’aquesta àrea de coneixement, tot oferint marcs teòrics i camins de recerca que ajudin a considerar l’aula com un espai de reflexió. S’hi tracta la problemàtica específica de la llengua oral, de l’ensenyament de la llengua escrita de la lectura, especialment de textos acadèmics complexos, de la lectura literària, de l’ensenyament de la gramàtica, de la programació, és a dir, del pas de les prescripcions curriculars a les propostes d’aula i, finalment, de la complexitat dels processos d’avaluació dels aprenentatges lingüístics.

Libro disponible por capitulos
INDICE