Artículo Les pràctiques als centres educatius en la formació del futur professorat de llengua.
RESUMEN ARTíCULO

El període de pràctiques als centres escolars constitueix læelement més decisiu en la formació del futur professorat, sempre que es tinguin en compte un conjunt de característiques en el moment de planificar-les i dæorganitzar-les. Així mateix, el seguiment que seæn faci basat en instruments que se sustenten en læús de la llengua, especialment la llengua escrita, afavoreix la reflexió en i sobre læacció i promou la interacció entre la formació epistemològica en læàrea de llengua i les creences i les representacions que proporcionen un marc de referencia per a læacció.

AUTORES
Milian Gubern, Marta / Ribas Seix, Teresa


FORMATOS DISPONIBLES
S/ 20,75