Artículo Les xarxes socials com a recurs educatiu: Aplicació didàctica en la formació del professorat de secundària
RESUMEN ARTíCULO

L'ús de les xarxes socials amb finalitats educatives afavoreix l'aprenentatge collaboratiu i l'intercanvi d'informació. Aquest article presenta una experiència de l'ús de les xarxes socials com a recurs educatiu, concretament de la plataforma Ning, amb la finalitat d'animar el professorat perquè les utilitze en la seua pràctica docent. La xarxa Ning té l'avantatge de disposar d'un entorn privat per als membres del grup que permet personalitzar el treball del curs dins d'una comunitat virtual particular. A més, potencia la interacció comunicativa i possibilita incloure-hi diferents materials multimèdia i recursos produïts tant pel professorat com per l'alumnat.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 49,62