Artículo Materials a examen: Es de libro
RESUMEN ARTíCULO

Al present article, s’hi valora el material Es de libro, associat al concurs del mateix nom promogut per CEDRO sobre la realització d’un treball d’investigació. Com a suports per dur a terme aquesta tasca, l’organització del concurs proporciona una guia per als estudiants, una altra per al professorat i una altra per a l’investigador digital. El concurs i el material estan adreçats a l’alumnat de batxillerat i d’ESO.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 19,29
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Pensar abans de parlar
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions