Artículo Parlem de constel·lacions i no d’estrelles Innovació a les escoles de Barcelona
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article vol fer palès el compromís de l’administració educativa, en aquest cas del Consorci d’Educació de Barcelona, amb la innovació i l’actualització de les metodologies d’aprenentatge d’acord als requeriments de la societat del segle xxi. Parteix de la idea que la renovació pedagògica a Catalunya té antecedents que cal incorporar, que les escoles no ho poden fer soles sinó en xarxa per no generar desigualtats d’oportunitats en l’alumnat, i que tots els agents de la comunitat educativa, inclosos l’administració, els sindicats i la inspecció, tenen deures per crear les condicions objectives que faran possible aquesta transformació profunda de les escoles a casa nostra.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 12,45