Artículo Per a una valoració comparativa dels sistemes d'escriptura.
RESUMEN ARTíCULO

L'article presenta una comparació valorativa dels principals sistemes d'escriptura i qüestiona els prejudicis que porten a la idea que determinats sistemes d'escriptura són més avançats o més perfectes que d'altres. L'autor argumenta i justifica amb múltiples exemples trets de llengües molt diverses que tots els sistemes d'escriptura coneguts, ja siguin de base logogràfica o de base fonogràfica, es construeixen sobre la base dels mateixos principis bàsics i que aquests principis van ser desenvolupats i aplicats pels inventors de les primeres escriptures.

AUTORES
Síntesis, Editorial / Moreno Cabrera, Juan Carlos


FORMATOS DISPONIBLES
S/ 8.28