Artículo Plurilingüisme i ensenyament de llengües
RESUMEN ARTíCULO

La finalitat del text és convidar els professors de secundària a començar la posada en pràctica del projecte d'educació plurilingüe intercultural (EPI), impulsada pel Consell d'Europa, com a resposta a les realitats heterogènies actuals, especialment les escolars. Per encetar una reflexió sobre la necessitat d'ajudar els alumnes a esdevenir uns plurilingües conscients i competents, aclarim, primer, alguns conceptes sobre la pluralitat lingüística i tractem, després, diverses qüestions plantejades per la implantació d'una educació lingüística transversal.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 8,72