FORMATOS DISPONIBLES
S/ 110,72
S/ 105,18
S/ 60,24
S/ 57,23
Resumen del libro

L’aplicació dels principis i les tècniques de la Programació Neurolingüística (PNL) a l’activitat docent poden suposar un avenç ininterromput en el creixement personal del professorat. Tal com el mateix autor afirma en la seva presentació del llibre: «Estic absolutament convençut que sense la Programació Neurolingüística (PNL) molts dels assoliments obtinguts no haurien arribat mai o ho haurien fet més tard. I també estic convençut que la revolució que suposarà l'aplicació del PNL al món docent està pròxima. La millora de l'eficàcia en l'aprenentatge dels nostres alumnes, l'optimització del lideratge exercit pel professorat, les estratègies per a la millora de l'autoestima, la mediació i la negociació, l'optimització del temps de les reunions, la resolució positiva dels conflictes, etc. són dominis on la PNL té molt a dir.Espero i desitjo que aquest llibre desperti l'interès d'aplicar, experimentar, aprendre i créixer a la llum d'aquest extraordinari model de comunicació que és la PNL».