Artículo Qui té por del corpus lingüístic? Aplicacions per a la didàctica de la llengua
RESUMEN ARTíCULO

L’aparició de la lingüística de corpus ha obert vies noves d’informació a partir de les TIC que cal aprofitar. Una primera tasca dels educadors és conèixer les possibilitats didàctiques a partir de la consulta i el maneig dels corpus principals i, després, desenvolupar metodologies, reflexions i eines per fomentar les actuacions dutes a terme dins el procés d’aprenentatge dels seus alumnes. Aquí n’hem volgut desplegar una breu mostra general d’aplicacions didàctiques. Ho hem fet a partir de l’ordre de les estructures bàsiques de la llengua.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 20,75