Artículo Reflexions sobre la modalització del discurs del mestre en educació infantil.
RESUMEN ARTíCULO

En el discurs del mestre és tan important el dictus (el contingut del que es diu) com el modus (la manera com es diu). En aquest article, reflexionem sobre alguns aspectes del modus del discurs del mestre d'educació infantil a partir dels enunciats orals i dels rètols escrits en iniciar un projecte de treball globalitzat. Hi analitzem els efectes de la modalització del discurs de la mestra en la dinámica d'un grup d'alumnes de cinc anys i concloem que la sensibilitat per a les formes que usa la mestra en la interacció amb els seus alumnes esdevé rellevant per diversos motius: perquè la manera com es diuen les coses configura bona part del que es diu; perquè el discurs del mestre està amarat d'actituds, valors i judicis, i perquè exerceix efectes directes en la percepció que l'alumne té sobre què aprèn i sobre com aprèn.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 20,75