Artículo Repensar l'escola pel al futur des de la direcció.
RESUMEN ARTíCULO

Una societat avançada que mira al futur i que entén l'educació com el veritable motor de canvi, necessita centres educatius, que avui cal repensar, compromesos i amb capacitat de donar respostes als reptes de la societat, des d'un paradigma d'autonomia i professionalitat, docent i directiva, com a garant de l'èxit de tot l'alumnat des de l'equitat.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 6.51
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GUIX DOS
RECULL