ABIERTO   LEER
Artículo Surar o no surar, aquesta és la qüestió
RESUMEN ARTíCULO

En aquesta secció presentem fragments breus de diàleg d'aula aparentment simples, però tots ells espontanis i reals. Uns diàlegs que permeten apreciar la capacitat reflexiva dels nostres nens i nenes, si els donem l'oportunitat d'expressar-se.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto