Artículo Un espai de reflexió i recerca gramatical al voltant dels temps verbals del passat a quart d'ESO
RESUMEN ARTíCULO

L'article presenta un projecte de llengua on els alumnes realitzen una petita recerca sobre les formes verbals de passat i l'ús que se'n fa. Junt amb el disseny del projecte com a seqüència didàctica de gramàtica, s'hi expliquen les opcions adoptades en la transposició didàctica dels continguts i, en relació amb la implementació que se'n faça a l'aula, s'hi analitzen els resultats de les tasques que vinculen la conceptualització amb l'ús reflexiu de les formes verbals de passat, tot considerant els textos dels alumnes i les interaccions durant el procés. Finalment, s'hi presenten algunes conclusions sobre aquest tipus d'ensenyament gramatical, entès com a procés de reflexió i recerca per part dels estudiants.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 20,58