Artículo Una experiència pedagògica de l'ensenyament d'una tercera llengua en un context educatiu bilingüe.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article es presenta una experiència que introdueix la innovació pedagògica basada en els formats per a l'ensenyament-aprenentatge de noves llengües. La posada en pràctica d'aquesta metodologia es realitza en diferents contextos escolars dels següents països participants en el projecte ½European project to teaching a second language to children between 4 to 10 years old+: Itàlia, Holanda, Anglaterra i País Basc. En el cas del País Basc, s'ha desenvolupat l'experiència en deu centres escolars (ikastoles) amb divuit professors1. Cal ressaltar que el projecte general implica dues parts: 1. La posada en pràctica d'una metodologia especial fonamentada en la teoria dels formats i en principis psicopedagògics de l'ensenyament-aprenentatge de llengües. Aquesta experiència té en compte la formació del professorat i l'elaboració dels materials. 2. La investigació avaluativa del programa que desenvolupa l'ensenyament de la llengua amb la metodologia esmentada.

AUTORES
Etxeberria Sagastume, Felipa / Azpillaga Larrea, Beronika


FORMATOS DISPONIBLES
S/ 20,75