Artículo Xarxes socials i aprenentatge de la llengua
RESUMEN ARTíCULO

Les TIC no han de ser vistes únicament com a eines o recursos per ensenyar llengua, sinó principalment com a tipus de comunicació nous que impliquen objectius educatius diferents dels que s'havien tingut fins ara en el terreny de les pràctiques socials de lectura i d'escriptura. Les xarxes socials, d'una banda, proporcionen contextos de comunicació on té sentit llegir i escriure i, d'altra banda, demanen aprenentatges lingüisticocomunicatius relacionats amb l'educació per a la ciutadania digital. En el present article, s'hi justifiquen aquestes afirmacions i s'hi mostren exemples de l'ús de les xarxes socials en l'ensenyament de les llengües i de la literatura.FORMATOS DISPONIBLES
S/ 20,75